Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beefiness
beefiness
['bi:finis]
danh từ
vẻ lực lưỡng, sự có bắp thịt rắn chắc


/'bi:finis/

danh từ
vẻ lực lưỡng, sự có bắp thịt rắn chắc

Related search result for "beefiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.