Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bedspread

bedspread
['bedspred]
danh từ
khăn trải giường


/'bedspred/

danh từ
khăn trải giường

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.