Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bedouin
bedouin
['beduin]
danh từ
người A-rập du cư
người du cư


/'beduin/

danh từ
người A-rập du cư
người du cư

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bedouin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.