Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
becalm
becalm
[bi'kɑ:m]
ngoại động từ
làm yên, làm yên lặng, làm cho êm, làm cho dịu
(hàng hải) làm cho thuyền buồm đứng yên vì thiếu gió


/bi'kɑ:m/

ngoại động từ
làm yên, làm yên lặng, làm cho êm, làm cho dịu
(hàng hải) làn cho (thuyền buồm) đứng yên vì thiếu gió

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.