Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beatific vision
beatific+vision
[,bi:ə'tifik 'viʒn]
danh từ
sự nhận biết trực tiếp về chúa (của những người trên trời)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.