Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beadledom
beadledom
['bi:dldəm]
danh từ
thói hình thức ngu xuẩn, thói quan liêu giấy tờ


/'bi:dldəm/

danh từ
thói hình thức ngu xuẩn, thói quan liêu giấy tờ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.