Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beach-la-mar
beach-la-mar
['bi:t∫lə'mɑ:]
danh từ
tiếng Anh địa phương ở miền tây Thái bình dương


/'bi:tʃlə'mɑ:/

danh từ
tiếng Anh địa phương ở miền tây Thái bình dương

Related search result for "beach-la-mar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.