Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
battue


/bæ'tu:/

danh từ

(săn bắn) sự săn đuổi

sự giết chóc, sự tàn sát

sự khám xét, sự lùng sục


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "battue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.