Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
basic english
basic+english
['beisik 'iηgli∫]
danh từ
(viết tắt) của British American Scientific International Commercial English
tiếng Anh cơ sở (khoảng 850 từ)


/'beisikəli/

danh từ
(viết tắt) của British American Scientific International Commercial
tiếng Anh cơ sở (khoảng 850 từ)

Related search result for "basic english"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.