Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
base-spirited
base-spirited
['beis'spiritid]
tính từ
hèn nhát


/'beis'spiritid/

tính từ
hèn nhát

Related search result for "base-spirited"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.