Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bascule
bascule
['bæskju:l]
danh từ
máy nâng


/'bæskju:l/

danh từ
máy nâng (cầu cất)

Related search result for "bascule"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.