Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barrow

barrow
['bærou]
danh từ
gò đất
nấm mồ
lợn thiến (tiếng địa phương)
xe cút kít, xe ba gác
barrow boy
người đẩy xe ba gác bán hàng ngoài phố


/'bærou/

danh từ
gò, đống (chỉ dùng với tên địa điểm)
nấm mồ

danh từ
(tiếng địa phương) lợn thiến

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "barrow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.