Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baroque

baroque
[bə'rouk]
tính từ
kỳ dị, lố bịch
(nghệ thuật) Barôc; hoa mỹ kỳ cục
danh từ
(nghệ thuật) xu hướng nghệ thuật Barôc


/bə'rouk/

tính từ
kỳ dị, lố bịch
(nghệ thuật) Barôc; hoa mỹ kỳ cục

danh từ
(nghệ thuật) xu hướng nghệ thuật Barôc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "baroque"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.