Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barbarousness
barbarousness
['bɑ:bərəsnis]
danh từ
sự dã man, sự man rợ
tính hung ác, sự tàn bạo


/'bɑ:bərəsnis/

danh từ
sự dã man, sự man rợ
tính hung ác, sự tàn bạo

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.