Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barbarously
barbarously
['bɑ:bərəsli]
phó từ
dã man, man rợ
hung ác, tàn bạo


/'bɑ:bərəsli/

phó từ
dã man, man rợ
hung ác, tàn bạo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.