Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barbaric
barbaric
[bɑ:'bærik]
tính từ
dã man, man rợ


/bɑ:'bærik/

tính từ
dã man, man rợ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "barbaric"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.