Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bao tửnoun
Stomach
bệnh đau bao tử stomach-ache
bơi trong lúc bao tử căng thì quả là thiếu khôn ngoan it is quite unwise to swim on a full stomach
Foetus, embryo
lợn bao tử an unborn pigling

[bao tử]
xem dạ dày
Bệnh đau bao tử
Pain in the stonmach; Stomachache
Bơi trong lúc bao tử căng thì quả là thiếu khôn ngoan
It is quite unwise to swim on a full stomachGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.