Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
banian day
banian+day
['bæniəndei]
danh từ
(hàng hải) ngày ăn không có thịt


/'bæniəndei/

danh từ
(hàng hải) ngày ăn không có thịt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.