Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
banana republic
banana+republic
thành ngữ banana
banana republic
quốc gia nhỏ bé có nền kinh tế phụ thuộc vào việc xuất khẩu trái cây


/bə'nɑ:nəri'pʌblik/

danh từ
(có khi khinh) nước cộng hoà nhỏ bé (ở Châu mỹ La-tinh)

Related search result for "banana republic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.