Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ban đêm


[ban đêm]
night
Nó làm ban đêm và ngủ ban ngày
He works by night and sleeps by day
Ban đêm đừng ra ngoài một mình!
Don't go out alone at night!
Phố này ban đêm không an toàn lắm
This street isn't very safe at nightBy night; in the night time
suốt đêm over night


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.