Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baluster
baluster
['bæləstə]
danh từ
lan can
(số nhiều) hàng lan can


/'bæləstə/

danh từ
lan can
(số nhiều) hàng lan can

Related search result for "baluster"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.