Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baleful
baleful
['beilful]
tính từ
(thơ ca) tai hoạ, xấu, rủi, không may, gở
a baleful look
cái nhìn hiểm ác


/'beilful/

tính từ
(thơ ca) tai hoạ, xấu, rủi, không may, gở
ác
a baleful look cái nhìn ác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "baleful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.