Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baleen
baleen
[bə'li:n]
danh từ
tấm sừng hàm (ở cá voi)


/bə'li:n/

danh từ
tấm sừng hàm (ở cá voi)

Related search result for "baleen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.