Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
balance-weight
balance-weight
['bælənsweit]
danh từ
đối trọng


/'bælənsweit/

danh từ
đối trọng

Related search result for "balance-weight"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.