Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ba
danh từ
cử nhân văn chương (Bachelor of Arts)
Hàng không Anh quốc (British Airways)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.