Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baggy/'bægl/

tính từ

rộng lùng thùng, phồng ra (quần...; phì ra

    baggy cheeks má phì


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "baggy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.