Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ba bịnoun
Bogey, bogy, bugbear, bugaboo
ông ba bị The bogey
adj
seedy, shabby, battered
bộ quần áo ba bị a seedy suit of clothes
unprincipled, knavish, good for nothing
anh chàng ba bị knave, rascal, cad

[ba bị]
danh từ
bogey, bogy, bugbear, bugaboo, fright, scarecrow
ông ba bị
The bogey
tính từ
seedy, shabby, battered
bộ quần áo ba bị
a seedy suit of clothes
unprincipled, knavish, good for nothing
anh chàng ba bị
knave, rascal, cadGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.