Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bủn xỉnadj
Mean, stingy
bủn xỉn tính toán từng xu với bạn bè stingy, he stints his friends every penny

[bủn xỉn]
mean; stingy; miserly; parsimonious; hard-fisted; close-fisted; tight-fistedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.