Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bỏ nhỏverb
To make a passing shot
bỏ nhỏ để ăn điểm to make a passing shot and score a point

[bỏ nhỏ]
động từ
To make a passing shot
bỏ nhỏ để ăn điểm
to make a passing shot and score a pointGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.