Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bắt rễverb
to take root
To pick out and train into a stalwart supporter
thẩm tra một đối tượng bắt rễ to screen a future stalwart

[bắt rễ]
động từ
to take/strike root
bắt rễ trong quần chúng công nhân to
take root in the masses of workersGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.