Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bạch yếnnoun
Serin, canary bird

[bạch yến]
danh từ
(chim bạch yến) siskin, serin, canary, canary birdGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.