Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bóngnoun
shadow; shade; reflection
chạy theo bóng to run after a shadow
dưới bóng cây in the shade of a tree
thấy bóng mình trong gương To see one's reflection in the mirror
ball; football
đá bóng to play football
dried fish bladder
một bát bóng A dish of dried fish bladder
chimney; blub; vale; transistor
bóng đèn pin A torch bulb
shimy; polished; glossy
giày da bóng lộn A polished pair of leather shoes

[bóng]
shadow; shade
Tôi vừa mới thấy một cái bóng trong vườn
I've just seen a shadow in the garden; I've just seen a shadowy shape in the garden
Ngồi dưới bóng cây mận
To sit in the shade of a plumtree
Trong bóng đêm dày đặc
In the thick shadows of night
Như hình với bóng
Like a body and its shadow; inseparable
Lặng lẽ như cái bóng
Silent like a shadow
Nương bóng từ bi
Under Buddha's shadow
Soi bóng trong gương
To reflect one's shadow in the mirror
Ấp bóng
To hatch shadows (nói về gà)
light
Bóng nắng
The sunlight
Bóng trăng
The moonlight
Bóng sao
The light of the stars
silhouette
Bóng núi trong sương mù
The mountain's silhouette in the mist
Tôi thấy bóng nàng bên cửa sổ
I saw her silhouette at the window
figurative
Nói bóng
To speak figuratively
Ngồi hầu bóng
To try to get into a trance
dried fish bladder; dried pig skin (dùng làm thức ăn)
Một bát bóng
A dish of dried pig skin
ball
Đá bóng
To play football
Lấy đầu húc bóng
To head the ball
Ném bóng về cho tôi!
Throw the ball back to me!
balloon
Thả một chùm bóng
To fly a cluster of balloons
chimney
Bóng đèn bão
A hurricane lamp's chimney
bulb
Bóng 100 oát
A 100-watt bulb
Bóng đèn pin
A torch bulb
transistor
Máy thu thanh bảy bóng
A 7-transistor receiver
luminous; luminescent; fluorescent; shining; shiny
Chiếc ô tô du lịch bóng loáng
A shining tourist car
Giày da bóng lộn
A shining pair of leather shoes
Đầu chải bóng
Hair shining with oilGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.