Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bíuverb
To grasp
bíu cành cây để khỏi ngã to grasp a branch to avoid a fall

[bíu]
động từ.
to grasp; cling (to), bold (to)
bíu cành cây để khỏi ngã
to grasp a branch to avoid a fallGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.