Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bình quyềnadj
Enjoying equal rights
thực hiện nam nữ bình quyền to enforce equal rights for men and women, to enforce equality between men and women

[bình quyền]
equal rights; equality of rightsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.