Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bánh phồng tômnoun
Glutinous rice chupatty mixed with powdered shrimp

[bánh phồng tôm]
danh từ
glutinous rice chupatty mixed with powdered shrimp, deep fried shrimp pasteGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.