Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bángnoun
Ascites
Bamboo pipe
Butt, rifle stock
verb
To gore, to butt
giơ đầu chịu báng To bell the cat

[báng]
danh từ
ascites
bamboo pipe
butt, stock, rifle stock
manioc
động từ
to gore, to butt
giơ đầu chịu báng
To bell the catGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.