Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bán nonverb
To sell (crops) in ears (at cheap price)

[bán non]
động từ
to sell (crops) in ears (at cheap price); to sell crops before harvest; sell a bearGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.