Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bàn tròn


[bàn tròn]
round table; circular table
(nghĩa bóng) discussion tableRound-table
Hội nghị bàn tròn A round table conference


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.