Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
axiomatic
axiomatic
[,æksiə'mætik]
Cách viết khác:
axiomatical
[,æksiə'mætikəl]
tính từ
rõ ràng, hiển nhiên, tự nó đã đúng
(toán học) (thuộc) tiên đề
(từ hiếm,nghĩa hiếm) có nhiều châm ngôn, có nhiều phương ngôn


/,æksiə'mætik/ (axiomatical) /,æksiə'mætikəl/

tính từ
rõ ràng, hiển nhiên, tự nó đã đúng
(toán học) (thuộc) tiên đề
(từ hiếm,nghĩa hiếm) có nhiều châm ngôn, có nhiều phương ngôn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "axiomatic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.