Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
awesomeness
awesomeness
['ɔ:səmnis]
danh từ
tính đáng kinh sợ; sự làm khiếp sợ; sự làm kinh hoàng


/'ɔ:səmnis/

danh từ
tính đáng kinh sợ; sự làm khiếp sợ; sự làm kinh hoàng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.