Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
awesome
awesome
['ɔ:səm]
tính từ
đáng kinh sợ; làm khiếp sợ; làm kinh hoàng
an awesome sight
một cảnh tượng kinh hoàng

[awesome]
saying && slang
(See totally awesome)


/'ɔ:səm/

tính từ
đáng kinh sợ; làm khiếp sợ; làm kinh hoàng
an awesome sight một cảnh tượng kinh hoàng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "awesome"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.