Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
awe-inspiring
tính từ
gây kinh hoàngawe-inspiring
[ɔ:in'spaiəriη]
tính từ
gây kinh hoàng
an awe-inspiring earthquake
một trận động đất kinh hoàng


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.