Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aviette
aviette
[,eivi'et]
danh từ
(hàng không) máy bay nhỏ, máy bay loại nhẹ


/,eivi'et/

danh từ
(hàng không) máy bay nhỏ, máy bay loại nhẹ

Related search result for "aviette"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.