Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aviculture
aviculture
['eivikʌlt∫ə]
danh từ
nghề nuôi chim


/'eivikʌltʃə/

danh từ
nghề nuôi chim

Related search result for "aviculture"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.