Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
averruncator
averruncator
[,ævə'rʌηkeitə]
danh từ
kéo tỉa cành cao su


/,ævə'rʌɳkeitə/

danh từ
kéo tỉa cành cao su


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.