Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
average statement
average+statement
['ævəridʒ,steitmənt]
danh từ
văn bản điều tra thiệt hại trên mặt biển


/'ævəndʤ'steitmənt/

danh từ
văn bản điều tra thiệt hại trên mặt biển

Related search result for "average statement"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.