Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
av-gas
av-gas
[,ei vi:'gæs]
danh từ
dầu xăng cho máy bay ((viết tắt) của aviation gas)


/'eigæs/

danh từ
(viết tắt) của[aviation gas], (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dầu xăng cho máy bay


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.