Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
austere
austere
[ɔ:s'tiə]
tính từ
khổ hạnh, khắc khổ, giản dị đến mức khắc khổ
mộc mạc, chân phương


/ɔ:s'tiə/

tính từ
nghiêm khắc, khắt khe, chặt chẽ
mộc mạc, chân phương
khắc khổ, khổ hạnh; giản dị một cách khắc khổ
chát (vị)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "austere"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.