Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aurist
aurist
['ɔ:rist]
danh từ
(y học) thầy thuốc chuyên khoa tai


/'ɔ:rist/

danh từ
(y học) thầy thuốc chuyên khoa tai

Related search result for "aurist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.