Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aureole
aureole
['ɔ:rioul]
Cách viết khác:
aureola
[ɔ:'riələ]
như aureola


/ɔ:'riələ/ (aureole) /'ɔ:rioul/

danh từ
hào quang
quầng (mặt trời, mặt trăng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aureole"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.